Fotografie di viaggio » Los Roques (13 immagini)

4 Vota   

Accumuli di conchiglie a los Roques su di una spiaggia nei Caraibi meridionali, in Venezuela - © Dmitry Burlakov / Shutterstock.com